แจ้งรายชื่อเกมส์ call center

บทความ

แบนเนอร์

การใช้งาน PlaySpeed

การใช้งาน PlaySpeed

1.เริ่มต้นให้เราหาโปรแกรมเชื่อมต่อ มาไว้ยังเครื่องเราเสียก่อน

การดาวโหลดโปรแกรม PlaySpeed นั้นสามารถดาวโหลดได้ที่

โดยหลังจากดาวโหลดมาแล้วจะเป็นไฟล์ .zip อยู่ให้ทำการคลาย ก็จะได้ตัว โปรแกรมเชื่อมต่อมาไว้ในเครื่องของเรา

2.กดเข้าที่ Vpn-PS.exe ที่เราได้มาจากขั้นตอนที่ 1


( icon โปรแกรมเชื่อมต่อ PlaySpeed)

3.หลังจากเปิด Icon ขึ้นมาจะปรากฎ หน้าจอเชื่อมต่อขึ้นมา โดยให้เรา กรอกข้อมูล ชื่อบัญชี(ID) และ รหัสผ่าน (PW) ลงไปในช่อง


(หน้าตาหน้าต่างโปรแกรมเชื่อมต่อ)

4.หลังจากกรอก ข้อมูล ID,PW ลงไปครบถ้วนแล้วให้กดที่ปุ่ม ON


(ปุ่ม ON จะแสดงอยู่ในหน้าต่างโปรแกรมต่างชัดเจน)

5.หลังจากกดปุ่ม ON แล้วระบบก็จะเชื่อมต่อแสดงรายการเซเวอร์ออกมาดังนี้

รายชื่อเซเวอร์ - บอกประเภทความเหมาะสมในการใช้งาน

รายชื่อเซเวอร์
ความเหมาะสม
Website
- เข้าWebsite ,ดูรายการTV ,ดูคลิปต่างๆ
Game Online
- เล่น Game Online เท่านั้น
Torrent
- โหลดไฟล์แบบ Torrent

Ping - อัตราDelay จากเครื่องเราไปยังเซเวอร์ ยิ่งน้อยยิ่งดี โดยค่านี้ จะขึ้นๆลงๆ ตามอัตราเชื่อมต่อ-ใช้งาน Internet ในปัจจุบัน
(*จากตัวอย่างใช้โปรแกรมเสริมในการวัดค่าการใช้งาน)


(ตัวอย่างค่าPing ขณะใช้งานInternet ต่ำ)

(ตัวอย่างค่าPing ขณะใช้งานInternet สูง)

SP - คือ อัตราจำนวนผู้ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

6.เลือกประเภทการใช้งาน จากขั้นตอนที่ 5 เสร็จแล้วจากนั้นกดปุ่ม ON ขวาล่าง
จากนั้น ก็จะเริ่มการเชื่อมต่อทันที


(ปุ่ม ON จะอยู่ทางขวาล่างของโปรแกรม ใช้กดเพื่อเชื่อมต่อ PlaySpeed)

7.จะสังเกตุได้ว่าหลังการเชื่อมต่อจะมีการแสดงสถานะยืนยันขึ้นมาทางขวาล่าง


(icon ของ PlaySpeed จะแสดงขึ้นมาทางขวาล่างเมื่อต่อสำเร็จ)

 

การตัดการเชื่อมต่อ

1.กดที่ icon ของ PlaySpeed ที่แสดงอยู่ทางขวาล่างของจอ


(รูป icon PlaySpeed)

2.กดปุ่ม OFF ในหน้าต่างโปรแกรมที่แสดงขึ้นมา


(ปุ่ม OFF จะแสดงอยู่ในหน้าจอ ดังรูป)

 

การเปลี่ยนเซเวอร์การเชื่อมต่อ

- สำหรับผู้ใช้ที่พึ่งประสงค์จะเปลี่ยน รูปแบบการเชื่อมต่อการใช้งานใช้ปฎิบัติดังนี้

  1. ตัดการเชื่อมต่อ
  2. เริ่มทำการเชื่อมต่อใหม่